Den store tur - Rejsebeskrivelser for langturssejlere.


      | |      Forside      | |      Køb her      | |       Om www.kanalsejlads.dk      |


www.kanalsejlads.dk, udarbejder og udgiver rejsebeskrivelser for langturssejlere.

Adresse: Holmehøj 4, 8270 Højbjerg. tlf. 61 77 90 77
Persondata politik

Vi indsamler følgende oplysninger for at kunne leverer produkter: - E-mail, for- og efternavn, adresse, post nummer og by.

Oplysningerne opbevares i 5 år for at leve op til regnskabslovens regler.

Oplysningerne videregives/sælges ikke til tredjemand.
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.


Skriv til Bent Lønskov:
© 2020-2021 Lønskov, Holmehøj 4, 8270 Højbjerg, Danmark.
www.kanalsejlads.dk